chihchun

3:29

這一天Dolma Day

2010-07-31
推:
6
瀏覽:
2,423
回應:
0
3:23

兩伊邊境秋滿(Choman)的農民

2010-07-14
推:
11
瀏覽:
2,569
回應:
0
7:12

邊城音樂會

2010-06-23
推:
1
瀏覽:
2,087
回應:
1
7:09

泰國紅樹林復育場

2009-07-15
推:
4
瀏覽:
4,805
回應:
1
2:15

庫德族難民兒童:快樂不能被奪走

2009-06-25
推:
7
瀏覽:
4,132
回應:
0
5:14

聽難民阿媽的故事

2009-06-03
推:
5
瀏覽:
3,279
回應:
0
3:59

加入游擊隊的孩子

2009-05-28
推:
6
瀏覽:
2,905
回應:
0
3:13

“恐怖份子“的母親是和平母親

2009-05-21
推:
2
瀏覽:
2,828
回應:
1
8:01

哈拉柏加的悲劇(4)審判/後記阿拉斯先生

2009-05-20
推:
2
瀏覽:
2,107
回應:
0
4:48

哈拉柏加悲劇(3):墓園

2009-05-15
推:
3
瀏覽:
2,799
回應:
0
2:13

哈拉柏加的悲劇 (2)

2009-05-07
推:
7
瀏覽:
2,707
回應:
0
7:47

他們的故事:哈拉柏加悲劇(1)

2009-05-02
推:
3
瀏覽:
2,232
回應:
0
1:03

難民阿里的瓦礫

2009-04-18
推:
2
瀏覽:
2,056
回應:
0
4:06

戰爭難民口述:阿里

2009-04-18
推:
0
瀏覽:
1,878
回應:
0
2:36

為難難民的難民營

2009-04-06
推:
4
瀏覽:
3,304
回應:
1

暴力不是兒童的遊戲

2008-01-03
推:
1
瀏覽:
3,272
回應:
1

加入時間: 2007.08.28

chihchun

加入時間: 2007.08.28
29則報導
16則影音
3則OnTV

累積瀏覽

77,533

chihchun

搜尋表單

目前累積了158,283篇報導,共11,544位公民記者

目前累積了158,283篇報導

11,544位公民記者