chihchun

泰國抗議青年Pai的台灣行

2014-11-28
推:
2
瀏覽:
2,131
回應:
0
3:29

這一天Dolma Day

2010-07-31
推:
6
瀏覽:
2,668
回應:
0
3:23

兩伊邊境秋滿(Choman)的農民

2010-07-14
推:
11
瀏覽:
2,844
回應:
0
7:12

邊城音樂會

2010-06-23
推:
1
瀏覽:
2,395
回應:
1

B612行星的男孩:一位泰國公民記者的故事

2010-05-22
推:
2
瀏覽:
3,723
回應:
0

活動南台灣:志工的世界之窗5/1-2

2010-04-16
推:
1
瀏覽:
2,774
回應:
1

留給世界的廉價地雷

2009-12-19
推:
3
瀏覽:
2,592
回應:
1
7:09

泰國紅樹林復育場

2009-07-15
推:
4
瀏覽:
5,110
回應:
1
2:15

庫德族難民兒童:快樂不能被奪走

2009-06-25
推:
7
瀏覽:
4,440
回應:
0

摩蘇爾女孩與寵物兔子

2009-06-08
推:
3
瀏覽:
3,407
回應:
3
5:14

聽難民阿媽的故事

2009-06-03
推:
5
瀏覽:
3,551
回應:
0
3:59

加入游擊隊的孩子

2009-05-28
推:
6
瀏覽:
3,170
回應:
0
3:13

“恐怖份子“的母親是和平母親

2009-05-21
推:
2
瀏覽:
3,097
回應:
1
8:01

哈拉柏加的悲劇(4)審判/後記阿拉斯先生

2009-05-20
推:
2
瀏覽:
2,341
回應:
0
4:48

哈拉柏加悲劇(3):墓園

2009-05-15
推:
3
瀏覽:
3,079
回應:
0
2:13

哈拉柏加的悲劇 (2)

2009-05-07
推:
7
瀏覽:
2,967
回應:
0
7:47

他們的故事:哈拉柏加悲劇(1)

2009-05-02
推:
3
瀏覽:
2,500
回應:
0

伊拉克就是這麼美

2009-04-21
推:
1
瀏覽:
1,918
回應:
0
1:03

難民阿里的瓦礫

2009-04-18
推:
2
瀏覽:
2,320
回應:
0
4:06

戰爭難民口述:阿里

2009-04-18
推:
0
瀏覽:
2,182
回應:
0
2:36

為難難民的難民營

2009-04-06
推:
4
瀏覽:
3,578
回應:
1

在伊拉克的反恐智慧

2009-04-04
推:
0
瀏覽:
2,204
回應:
0

伊拉克動盪的民主路

2009-01-31
推:
0
瀏覽:
2,188
回應:
0

伊拉克的土耳其難民營Makhmur

2008-12-23
推:
1
瀏覽:
2,258
回應:
0

恐怖攻擊惡化伊拉克族群問題

2008-12-13
推:
1
瀏覽:
1,823
回應:
0

加拿大First Nation參訪團

2008-01-31
推:
13
瀏覽:
3,737
回應:
0

暴力不是兒童的遊戲

2008-01-03
推:
1
瀏覽:
3,608
回應:
1

泰國行一: NGO來的笨蛋

2007-08-29
推:
0
瀏覽:
3,304
回應:
0

史黛拉-走出戰爭陰影的和平工作者

2007-08-28
推:
0
瀏覽:
2,827
回應:
0

加入時間: 2007.08.28

chihchun

加入時間: 2007.08.28
29則報導
16則影音
3則OnTV

累積瀏覽

85,259

chihchun

搜尋表單

目前累積了179,313篇報導,共12,317位公民記者

目前累積了179,313篇報導

12,317位公民記者