sheu_ba 所有的教育學習 最新報導

文山仙跡岩自然步道

作者: sheu_ba
2017-12-16 19:02
2:45
瀏覽:
3,471
推:
8
回應:
0

宜蘭冬山人文生態導覽

作者: sheu_ba
2017-12-11 01:04
1:55
瀏覽:
2,947
推:
7
回應:
0

士林雙溪岩仙座台燕溪古道

作者: sheu_ba
2017-12-07 17:32
2:55
瀏覽:
3,378
推:
11
回應:
0

新店銀河洞越嶺文山貓空采風

作者: sheu_ba
2017-11-25 01:04
1:55
瀏覽:
3,717
推:
6
回應:
0

小觀音山箭竹林登西峰頂

作者: sheu_ba
2017-10-26 19:17
2:09
瀏覽:
4,085
推:
0
回應:
0

文山區風采~密探景美溪

作者: sheu_ba
2017-09-26 08:01
2:13
瀏覽:
4,020
推:
8
回應:
0

三重埔跨二重溪走訪先嗇宮

作者: sheu_ba
2017-09-20 02:02
2:29
瀏覽:
3,884
推:
35
回應:
0

花蓮富里六十石金針花山采風遊

作者: sheu_ba
2017-09-18 21:57
3:08
瀏覽:
3,296
推:
6
回應:
0

康 樂 山 步 道 探 走

作者: sheu_ba
2017-05-23 01:14
1:55
瀏覽:
1,960
推:
5
回應:
0

飛越安南

作者: sheu_ba
2017-04-08 19:11
7:13
瀏覽:
1,685
推:
23
回應:
0

花博公園農民市集、青年返鄉創業

作者: sheu_ba
2016-11-20 21:13
2:00
瀏覽:
2,006
推:
12
回應:
0

學習型社團發展觀摩活動

作者: sheu_ba
2016-10-08 19:40
4:29
瀏覽:
2,067
推:
36
回應:
0

關懷社區長輩

作者: sheu_ba
2016-10-02 19:18
1:10
瀏覽:
1,889
推:
9
回應:
0

中崙囝仔走讀錫口~親水篇藍色公路

作者: sheu_ba
2016-04-17 12:29
6:49
瀏覽:
2,595
推:
10
回應:
1

中崙囝仔走讀錫口~歷史篇

作者: sheu_ba
2016-04-11 08:08
3:10
瀏覽:
4,592
推:
11
回應:
1

探討湄洲媽祖裝、髮飾之文化流傳

作者: sheu_ba
2015-12-12 14:27
2:59
瀏覽:
6,359
推:
119
回應:
0

向天湖遊走

作者: sheu_ba
2015-10-08 23:21
2:50
瀏覽:
2,352
推:
1
回應:
0

年輕人的動力

作者: sheu_ba
2015-06-25 19:26
4:35
瀏覽:
2,854
推:
172
回應:
0

大甲媽祖出巡回鑾~萬人行腳盛會

作者: sheu_ba
2015-05-14 19:32
3:07
瀏覽:
2,950
推:
262
回應:
0

頁面

sheu_ba 所有的教育學習 最新報導

搜尋表單

目前累積了166,208篇報導,共11,869位公民記者

目前累積了166,208篇報導

11,869位公民記者