sheu_ba

4:30

被遺忘的異域孤軍

2021-12-26
推:
8
瀏覽:
1,451
回應:
0
4:50

台北城北門口舊址文史漫遊

2021-12-13
推:
4
瀏覽:
1,689
回應:
0
3:33

將消失的金紙行業

2021-12-07
推:
38
瀏覽:
1,789
回應:
1
2:44

淡水港的故事

2021-11-26
推:
6
瀏覽:
2,027
回應:
0
2:45

陽明山國家公園 、絹絲瀑布走讀

2021-11-26
推:
3
瀏覽:
1,488
回應:
0
3:55

松山錫口港街走讀

2021-11-08
推:
18
瀏覽:
1,502
回應:
0
5:15

台灣東北角海岸福隆~頭城遊學

2021-10-24
推:
1
瀏覽:
1,441
回應:
0
2:50

土城斬龍山史前文化遺址

2021-10-10
推:
1
瀏覽:
1,925
回應:
0
2:33

大溝溪親水公園

2021-09-12
推:
2
瀏覽:
2,379
回應:
0
3:53

龍潭區石門大圳探尋與三坑老街走讀

2021-05-11
推:
6
瀏覽:
1,682
回應:
0
5:42

莆田媽祖文化陶瓷藝術交流臺北首展

2021-05-07
推:
1
瀏覽:
1,624
回應:
0
4:01

天上聖母1061周年聖誕

2021-05-03
推:
22
瀏覽:
1,430
回應:
0
2:54

觀音山走讀

2021-04-24
推:
1
瀏覽:
1,836
回應:
0
2:57

石牌、五分港溪走讀

2021-04-22
推:
17
瀏覽:
2,742
回應:
0
3:22

水碓觀景公園步道

2021-04-14
推:
1
瀏覽:
2,127
回應:
0
4:31

台北城東門外古道

2021-04-06
推:
37
瀏覽:
1,951
回應:
0
2:56

麟山鼻步道、富貴角

2021-04-02
推:
1
瀏覽:
1,543
回應:
0
2:03

北投大磺嘴探走

2021-04-01
推:
14
瀏覽:
1,703
回應:
0
4:41

興安莆仙會館

2021-03-28
推:
63
瀏覽:
1,231
回應:
0
3:40

艋 舺 風 華 歲 月

2020-12-06
推:
35
瀏覽:
1,226
回應:
0
4:07

媽祖坑走讀

2020-04-12
推:
2
瀏覽:
1,284
回應:
0

臺灣興安會館湄洲祖廟臺灣行宮歷史沿革

2020-03-16
推:
1
瀏覽:
2,851
回應:
0
8:51

媽祖與中華傳統文化

2019-12-26
推:
67
瀏覽:
3,090
回應:
18
8:55

訪親會友敦睦鄉誼;謁祖進香祭祀追遠

2019-06-06
推:
13
瀏覽:
2,969
回應:
0
2:49

空 軍 三 重 一 村

2019-03-21
推:
2
瀏覽:
2,102
回應:
0
3:12

明朝海神林默天妃

2019-03-21
推:
1
瀏覽:
1,793
回應:
0
3:05

台北府城媽祖回鑾迎駕

2018-10-10
推:
22
瀏覽:
3,103
回應:
11
2:34

八里左岸親水步道

2018-10-09
推:
40
瀏覽:
2,996
回應:
26
2:47

社子島人文生態探走

2018-09-21
推:
6
瀏覽:
4,159
回應:
3
8:53

台北文化護照松山慈祐宮盛會

2018-09-10
推:
49
瀏覽:
2,714
回應:
0
0:58

祈福手工皂

2018-09-09
推:
69
瀏覽:
2,695
回應:
0

加入時間: 2015.04.09

sheu_ba

加入時間: 2015.04.09
78則報導
77則影音
0則OnTV

累積瀏覽

221,019

文章分類

sheu_ba

搜尋表單

目前累積了166,056篇報導,共11,859位公民記者

目前累積了166,056篇報導

11,859位公民記者