sheu_ba

2:33

大溝溪親水公園

2021-09-12
推:
2
瀏覽:
1,737
回應:
0
3:53

龍潭區石門大圳探尋與三坑老街走讀

2021-05-11
推:
6
瀏覽:
1,444
回應:
0
5:42

莆田媽祖文化陶瓷藝術交流臺北首展

2021-05-07
推:
1
瀏覽:
1,519
回應:
0
4:01

天上聖母1061周年聖誕

2021-05-03
推:
22
瀏覽:
1,309
回應:
0
2:54

觀音山走讀

2021-04-24
推:
1
瀏覽:
1,626
回應:
0
2:57

石牌、五分港溪走讀

2021-04-22
推:
3
瀏覽:
2,042
回應:
0
3:22

水碓觀景公園步道

2021-04-14
推:
1
瀏覽:
1,890
回應:
0
4:31

台北城東門外古道

2021-04-06
推:
37
瀏覽:
1,772
回應:
0
2:56

麟山鼻步道、富貴角

2021-04-02
推:
1
瀏覽:
1,376
回應:
0
2:03

北投大磺嘴探走

2021-04-01
推:
14
瀏覽:
1,521
回應:
0
4:41

興安莆仙會館

2021-03-28
推:
63
瀏覽:
1,165
回應:
0
3:40

艋 舺 風 華 歲 月

2020-12-06
推:
35
瀏覽:
1,121
回應:
0
4:07

媽祖坑走讀

2020-04-12
推:
2
瀏覽:
1,186
回應:
0

臺灣興安會館湄洲祖廟臺灣行宮歷史沿革

2020-03-16
推:
1
瀏覽:
2,413
回應:
0
8:51

媽祖與中華傳統文化

2019-12-26
推:
67
瀏覽:
2,935
回應:
18
8:55

訪親會友敦睦鄉誼;謁祖進香祭祀追遠

2019-06-06
推:
13
瀏覽:
2,836
回應:
0
2:49

空 軍 三 重 一 村

2019-03-21
推:
2
瀏覽:
2,003
回應:
0
3:12

明朝海神林默天妃

2019-03-21
推:
1
瀏覽:
1,728
回應:
0
3:05

台北府城媽祖回鑾迎駕

2018-10-10
推:
22
瀏覽:
2,991
回應:
11
2:34

八里左岸親水步道

2018-10-09
推:
40
瀏覽:
2,888
回應:
26
2:47

社子島人文生態探走

2018-09-21
推:
6
瀏覽:
4,015
回應:
3
8:53

台北文化護照松山慈祐宮盛會

2018-09-10
推:
49
瀏覽:
2,650
回應:
0
0:58

祈福手工皂

2018-09-09
推:
69
瀏覽:
2,616
回應:
0
2:34

古亭加蚋河岸走讀

2018-07-01
推:
6
瀏覽:
2,395
回應:
0
2:37

新 莊 老 街 、新 月 橋

2018-06-17
推:
22
瀏覽:
2,699
回應:
0
2:25

關渡山水沼澤濕地

2018-06-17
推:
2
瀏覽:
2,495
回應:
0
4:40

銀髮健康活力秀

2018-06-17
推:
14
瀏覽:
2,669
回應:
0
2:45

水圳尋蹤

2018-06-04
推:
32
瀏覽:
2,637
回應:
0
3:33

北海岸迎媽祖文化盛會~千人行腳體驗

2018-06-03
推:
2
瀏覽:
2,227
回應:
0
4:32

新竹淡水廳城竹塹社漫遊

2018-05-21
推:
12
瀏覽:
3,838
回應:
2

加入時間: 2015.04.09

sheu_ba

加入時間: 2015.04.09
70則報導
69則影音
0則OnTV

累積瀏覽

199,026

文章分類

sheu_ba

搜尋表單

目前累積了162,592篇報導,共11,704位公民記者

目前累積了162,592篇報導

11,704位公民記者