ALEX Wu 所有的文化古蹟 最新報導

二龍競渡/214th

作者: ALEX Wu
2012-06-20 10:53
瀏覽:
2,698
推:
0
回應:
2

吳萬寶開基一百一十年新春團圓-2

作者: ALEX Wu
2012-02-11 20:01
瀏覽:
3,960
推:
4
回應:
1

吳萬寶開基一百一十年親主春節團圓-1

作者: ALEX Wu
2012-02-04 12:08
瀏覽:
4,280
推:
5
回應:
2

石土地公廟選爐主

作者: ALEX Wu
2011-03-13 22:17
瀏覽:
4,485
推:
2
回應:
0

舊廟新創--石土地公廟.落成揭幕典禮

作者: ALEX Wu
2010-03-28 20:42
3:55
瀏覽:
4,831
推:
4
回應:
1

舊廟新創-石土地公廟上石樑

作者: ALEX Wu
2010-03-23 08:38
瀏覽:
3,437
推:
1
回應:
0

參訪美城-石土地公廟

作者: ALEX Wu
2010-02-22 20:44
瀏覽:
4,612
推:
4
回應:
0

舊廟新創-石土地公廟再現].動工

作者: ALEX Wu
2010-01-18 09:13
瀏覽:
4,785
推:
5
回應:
0

舊廟新創--石土地公廟再現

作者: ALEX Wu
2010-01-17 21:13
1:05
瀏覽:
6,010
推:
3
回應:
0

福德正神千秋--擲神筊求金牌

作者: ALEX Wu
2009-10-04 16:09
瀏覽:
2,649
推:
3
回應:
0

福德正神--擲筊求金牌

作者: ALEX Wu
2009-09-28 20:03
瀏覽:
2,819
推:
2
回應:
0

當我們在「議」起

作者: ALEX Wu
2009-03-29 22:56
0:59
瀏覽:
2,615
推:
5
回應:
0

台灣燈會在宜蘭-2

作者: ALEX Wu
2009-01-16 09:08
瀏覽:
3,665
推:
2
回應:
2

南投社區參訪

作者: ALEX Wu
2008-12-12 19:32
1:20
瀏覽:
2,893
推:
3
回應:
0

礁溪圓醮

作者: ALEX Wu
2008-12-10 23:25
0:50
瀏覽:
1,911
推:
2
回應:
0

尋找力阿卡--村民總動員

作者: ALEX Wu
2008-04-18 18:53
瀏覽:
2,654
推:
4
回應:
1

ALEX Wu 所有的文化古蹟 最新報導

搜尋表單

目前累積了189,560篇報導,共12,954位公民記者

目前累積了189,560篇報導

12,954位公民記者