yiching 所有的社會關懷 最新報導

高雄的登革熱~韓國瑜的委屈

作者: yiching
2019-07-05 13:39
3:00
瀏覽:
2,172
推:
6
回應:
0

一起來高雄觀光旅遊!

作者: yiching
2019-07-05 09:01
3:25
瀏覽:
2,310
推:
13
回應:
2

快樂的出航!

作者: yiching
2019-07-04 22:35
2:28
瀏覽:
2,201
推:
2
回應:
0

從來沒有變過 !

作者: yiching
2019-07-04 20:54
2:27
瀏覽:
1,856
推:
1
回應:
0

為什麼20多萬人要站出來一起吶喊 !

作者: yiching
2019-07-03 09:25
2:28
瀏覽:
2,117
推:
14
回應:
0

心中有愛與期盼

作者: yiching
2019-07-02 20:50
2:20
瀏覽:
2,203
推:
6
回應:
0

莫忘初衷: 全民團結一心 !

作者: yiching
2019-06-21 11:20
2:47
瀏覽:
2,020
推:
16
回應:
0

成大建築系107級畢業展---陳馨恬作品

作者: yiching
2019-06-19 07:00
2:36
瀏覽:
1,841
推:
5
回應:
0

健身養生的運動---太極拳

作者: yiching
2019-06-16 07:00
2:01
瀏覽:
3,536
推:
4
回應:
1

王延年宗師---楊家秘傳太極拳

作者: yiching
2019-06-15 07:00
3:07
瀏覽:
3,892
推:
49
回應:
0

孫韶九太極拳—指導老師 徐春木師父

作者: yiching
2019-06-12 07:00
2:43
瀏覽:
3,842
推:
4
回應:
0

凱達格蘭大道之韓粉

作者: yiching
2019-06-03 21:21
2:36
瀏覽:
2,184
推:
801
回應:
380

高雄雙語夏令營-- 培養感恩回饋社會的科丁小種子

作者: yiching
2019-05-22 16:21
2:39
瀏覽:
1,135
推:
5
回應:
0

高雄雙語夏令營~許孩子一個雲端的未來

作者: yiching
2019-05-22 09:35
4:37
瀏覽:
1,569
推:
2
回應:
0

任重道遠的宮廟護持者

作者: yiching
2019-05-16 07:00
2:53
瀏覽:
1,238
推:
6
回應:
0

孩子你雖不完美 但是 我們永遠愛你!

作者: yiching
2019-05-15 07:21
2:54
瀏覽:
2,135
推:
149
回應:
1

溫情滿人間

作者: yiching
2019-05-13 19:09
3:19
瀏覽:
2,554
推:
25
回應:
0

高雄鐵路地下化 觀光人潮進得來 高雄發大財

作者: yiching
2019-05-04 11:26
2:19
瀏覽:
2,269
推:
508
回應:
1

佛陀紀念館---園藝志工

作者: yiching
2019-04-30 15:39
2:28
瀏覽:
2,363
推:
3
回應:
0

佛光山南屏別院落成10週年系列活動

作者: yiching
2019-04-29 07:00
2:57
瀏覽:
1,494
推:
20
回應:
1

歌聲若好--人生是彩色ㄟ!

作者: yiching
2019-04-27 14:54
5:37
瀏覽:
2,619
推:
5
回應:
0

高雄的西湖---澄清湖

作者: yiching
2019-04-25 12:51
2:54
瀏覽:
2,916
推:
5
回應:
0

二輪戲院何去何從

作者: yiching
2019-04-21 16:09
2:33
瀏覽:
3,435
推:
282
回應:
0

高雄圖書總舘的介紹

作者: yiching
2019-04-20 19:57
2:47
瀏覽:
2,065
推:
3
回應:
0

頁面

yiching 所有的社會關懷 最新報導

搜尋表單

目前累積了161,401篇報導,共11,668位公民記者

目前累積了161,401篇報導

11,668位公民記者