yiching

4:23

三官廟恭迎玉皇經繞境 啟建五朝清醮(37)

2022-02-16
推:
6
瀏覽:
2,632
回應:
0
5:11

三官廟恭迎玉皇經繞境 啟建五朝清醮(36)

2022-02-09
推:
1
瀏覽:
2,757
回應:
0
3:26

三官廟恭迎玉皇經繞境 啟建五朝清醮(35)

2022-02-02
推:
1
瀏覽:
4,003
回應:
0
2:59

三官廟恭迎玉皇經繞境 啟建五朝清醮(34)

2022-01-26
推:
1
瀏覽:
2,944
回應:
0
2:43

三官廟恭迎玉皇經繞境 啟建五朝清醮(33)

2022-01-19
推:
1
瀏覽:
2,704
回應:
0
5:17

三官廟恭迎玉皇經繞境 啟建五朝清醮(32)

2022-01-12
推:
2
瀏覽:
2,570
回應:
0
4:02

三官廟恭迎玉皇經繞境 啟建五朝清醮(31)

2022-01-05
推:
2
瀏覽:
2,723
回應:
0
2:51

三官廟恭迎玉皇經繞境 啟建五朝清醮(30)

2021-12-29
推:
0
瀏覽:
2,431
回應:
0
4:03

三官廟恭迎玉皇經繞境 啟建五朝清醮(29)

2021-12-22
推:
1
瀏覽:
2,190
回應:
0
2:52

三官廟恭迎玉皇經繞境 啟建五朝清醮(28)

2021-12-15
推:
1
瀏覽:
2,257
回應:
0
3:13

三官廟恭迎玉皇經繞境 啟建五朝清醮(27)

2021-12-08
推:
2
瀏覽:
1,829
回應:
0
3:46

三官廟恭迎玉皇經繞境 啟建五朝清醮(26)

2021-12-01
推:
2
瀏覽:
2,081
回應:
0
3:29

三官廟恭迎玉皇經繞境 啟建五朝清醮(25)

2021-11-24
推:
3
瀏覽:
2,164
回應:
0
3:53

三官廟(2-13) 引鼓起功

2021-11-22
推:
5
瀏覽:
1,783
回應:
0
3:31

三官廟恭迎玉皇經繞境 啟建五朝清醮(24)

2021-11-17
推:
15
瀏覽:
2,138
回應:
0
3:33

三官廟(2-12) 引鼓起功

2021-11-15
推:
6
瀏覽:
1,672
回應:
0
2:44

三官廟恭迎玉皇經繞境 啟建五朝清醮(23)

2021-11-10
推:
2
瀏覽:
1,800
回應:
0
1:48

三官廟(2-11) 引鼓起功

2021-11-08
推:
1
瀏覽:
1,389
回應:
0
3:07

三官廟恭迎玉皇經繞境 啟建五朝清醮(22)

2021-11-03
推:
1
瀏覽:
1,446
回應:
0
3:01

南台灣藝術舞蹈團 開場表演

2021-11-02
推:
0
瀏覽:
1,682
回應:
0
3:11

三官廟(2-10) 引鼓起功

2021-11-01
推:
0
瀏覽:
1,524
回應:
0
5:10

福船旗子上滿儎 儎字的意涵

2021-10-29
推:
9
瀏覽:
1,533
回應:
0
2:28

西子灣隧道中的隧道

2021-10-28
推:
4
瀏覽:
1,523
回應:
0
2:04

三官廟恭迎玉皇經繞境 啟建五朝清醮(21)

2021-10-27
推:
0
瀏覽:
1,681
回應:
0
3:46

哈瑪星代天宮踩街隊伍進場

2021-10-26
推:
15
瀏覽:
1,370
回應:
0
3:11

三官廟(2-9) 引鼓起功

2021-10-25
推:
0
瀏覽:
1,369
回應:
0
2:13

匡西特小屋與哈瑪星高空溜滑梯

2021-10-22
推:
6
瀏覽:
1,838
回應:
0
4:04
1:45

三官廟恭迎玉皇經繞境 啟建五朝清醮(20)

2021-10-20
推:
4
瀏覽:
1,839
回應:
0
2:35

高雄港務局防護團 管制中心

2021-10-19
推:
1
瀏覽:
1,977
回應:
0
5:05

三官廟(2-8) 引鼓起功

2021-10-18
推:
1
瀏覽:
1,738
回應:
0
7:36

鼓山區里長與陳其邁市長座談

2021-10-15
推:
0
瀏覽:
2,247
回應:
0

加入時間: 2019.03.18

yiching

加入時間: 2019.03.18
526則報導
526則影音
7則OnTV

累積瀏覽

1,276,550

yiching

搜尋表單

目前累積了174,307篇報導,共12,138位公民記者

目前累積了174,307篇報導

12,138位公民記者