《Kh?g一支百合花》鄭雅怡作詩 鄭何如璋朗讀 64th 二二八紀念音樂會

嵌入:
文字-A A +A

2011.2.28 64th 228 Memorative Concert at Ardia First Presbyterian Church, Los Angeles,

Kh?g一支百合花,kh?g bo?落對你ê  siàu
ê青春親像純白ê 花蕊,tú-tú開花就h??at 折。
咱新婚兩月日ê  hit 早起槍聲擾亂台北圓環ê 春天
T?病院kap談判會議來來去去你罕得kap我相見。
Hit瞑咱用身軀相安慰。山谷ê 霧親像被,k?咱包圍。
溫暖ê 濕氣h??咱強beh絕氣m? k?目睭thí開。
房間門雄雄h??lòng兵á giâk? 你拖去。連外衫也m? h??你換

眠床邊kan-ta chhun一雙淺拖á
hit 瞑我si?ngpái洗你ê 身軀。
tùisiak-siak ê 腳脊phia? ,摸槍子thàngê 血跡。
深到摸無底ê 孔嘴永久kha?p t? ê 記持。
目屎無流半滴。絕望h??ê 心冷ki-ki,h??ê目睭枯乾柴。
喉叫也bo?出聲。驚惶束ânê 聲帶ê bo? koh唱歌。
T? 無盡磅ê 暗瞑一粒種子無人看見恬恬t?ê 內puh-í?
á t? 風颱瞑早產出世。
「Ah,cha-bó? ê !」ê 老父聽tio?hhài?頭離開。
外家勸我量早改嫁講好勢á滿月tio?hh??人飼。
半夜嬰á啼哭我抱伊行到窗á
看伊滿足suh 恬恬睏去。我ê 目屎流到耳á墘,
m? k? 伊抱離開身軀邊。
Hit tia?p我覺醒:嬰á是我beh ê 十字架
是咱bat相疼ê 印記絕望中獨一ê ?g苦痛中si?ngê 歡喜。
五十年親像大水流過。

ê 青春t? thoà? 板頂面noà ,tùi半瞑針線ê 孔縫n?g過。
cha-bó? kiá?漸漸大漢親像你有黑白分明ê 目睭凡事有家己ê 判斷。
細漢伊toè我去替人洗衫賣麥芽膏ê 定定送h??伊糖á
有一工gín-á問我:「kap賣麥芽膏ê 結婚kám
án-neta?klóng有糖á  thang食。」
... 續接伊講細細聲,「Án-ne

FB留言板

PeoPo 討論區

回應文章建議規則:

  • 文章屬於開放討論空間,回應文章的議題與內容不代表本站的立場
  • 於明知不實或過度謾罵之言論,本站及文章撰寫者保留刪除權
  • 請勿留下身份證字號、住址等個人隱私資料,以免遭人盜用,本站不負管理之責
  • 回應禁止使用HTML語法
1

加入時間: 2007.12.15

Chuniok

加入時間: 2007.12.15
340則報導
328則影音
1則OnTV

誰推薦本新聞

作者其他報導

歡迎太陽花學運幹部訪問波士頓

2014-08-26
瀏覽:
2,326
推:
0
回應:
0
6:06

按一個「讚」舒壓按摩棧 棧長 朱萬花小姐

2013-05-16
瀏覽:
4,905
推:
1
回應:
0

二二八紀念禮拜 波士頓台灣基督教會

2013-02-25
瀏覽:
2,436
推:
0
回應:
0
6:04
5:05

Mac版信望愛台語客語輸入法 設定kah自訂詞庫

2012-07-27
瀏覽:
4,098
推:
1
回應:
0
5:07

波士頓第一屆 台語研習會 第一工

2012-07-12
瀏覽:
3,268
推:
0
回應:
0
8:55

黃春明524台文事件週年記者座談會

2012-05-29
瀏覽:
3,452
推:
0
回應:
1

《Kh?g一支百合花》鄭雅怡作詩 鄭何如璋朗讀 64th 二二八紀念音樂會

搜尋表單

目前累積了188,834篇報導,共12,897位公民記者

目前累積了188,834篇報導

12,897位公民記者