shuchuan 所有的影音新聞

竹南大埔--麥瞰擱種田

作者: shuchuan
2010-06-29 15:16
5:15
瀏覽:
4,260
推:
21
回應:
4

前進台塑股東會(2-2)

作者: shuchuan
2010-06-26 18:03
5:27
瀏覽:
2,721
推:
2
回應:
0

前進台塑股東會(2-1)

作者: shuchuan
2010-06-25 21:41
6:36
瀏覽:
2,320
推:
10
回應:
0

只能為你寫一首詩--給白海豚

作者: shuchuan
2010-06-24 19:23
7:32
瀏覽:
164,673
推:
24
回應:
4

反搶劫式的土地徵收

作者: shuchuan
2010-06-24 00:25
5:54
瀏覽:
9,318
推:
18
回應:
4

二重埔土地徵收說明會搞戒嚴

作者: shuchuan
2010-06-21 13:05
5:44
瀏覽:
10,825
推:
20
回應:
2

李焜耀:友達讓后里環境更好啦!

作者: shuchuan
2010-06-20 10:50
4:53
瀏覽:
7,858
推:
14
回應:
0

用溫柔的<白海豚之歌>反國光石化

作者: shuchuan
2010-06-17 17:27
3:49
瀏覽:
5,665
推:
11
回應:
5

灣寶西瓜不要被徵收

作者: shuchuan
2010-06-17 15:58
4:32
瀏覽:
4,926
推:
12
回應:
7

頁面

shuchuan 所有的影音新聞

搜尋表單

目前累積了168,933篇報導,共11,940位公民記者

目前累積了168,933篇報導

11,940位公民記者