sailjan 所有的文化古蹟 最新報導

台灣原住民族新增為16族

作者: sailjan
2014-06-28 17:53
3:59
瀏覽:
6,779
推:
37
回應:
3

2014高雄聯合豐年祭

作者: sailjan
2014-06-23 18:46
6:10
瀏覽:
3,590
推:
135
回應:
0

原住民正名紀念日

作者: sailjan
2013-07-31 16:38
7:28
瀏覽:
2,535
推:
3
回應:
0

茂林的定情物

作者: sailjan
2012-07-11 20:29
3:08
瀏覽:
3,228
推:
8
回應:
1

原住民小小豐年祭

作者: sailjan
2010-06-17 19:40
6:34
瀏覽:
5,355
推:
20
回應:
2

美麗的花環

作者: sailjan
2010-05-04 00:39
2:34
瀏覽:
14,789
推:
28
回應:
8

東河的西拉雅

作者: sailjan
2010-04-01 12:23
4:37
瀏覽:
4,790
推:
9
回應:
0

山中歌謠

作者: sailjan
2009-11-16 17:40
4:15
瀏覽:
2,902
推:
6
回應:
0

作者: sailjan
2009-10-26 10:24
4:12
瀏覽:
2,071
推:
3
回應:
5

sailjan 所有的文化古蹟 最新報導

搜尋表單

目前累積了148,601篇報導,共11,239位公民記者

目前累積了148,601篇報導

11,239位公民記者