dino.utopia 所有的人物 最新報導

我要把妳綁牢牢!

作者: dino.utopia
2011-02-27 22:33
1:02
瀏覽:
3,572
推:
8
回應:
2

阿粉姊的三十年老樹夢

作者: dino.utopia
2010-07-06 10:54
7:42
瀏覽:
5,352
推:
15
回應:
1

自由之翼.鄭南榕

作者: dino.utopia
2010-04-28 10:38
7:48
瀏覽:
3,253
推:
13
回應:
2

閣來磨剪刀、菜刀!

作者: dino.utopia
2009-06-14 13:56
7:42
瀏覽:
4,520
推:
3
回應:
2

人生不老歌

作者: dino.utopia
2009-05-30 10:09
5:53
瀏覽:
4,462
推:
7
回應:
0

別來無恙,橋下的嗩吶手!

作者: dino.utopia
2009-05-27 22:31
6:38
瀏覽:
2,832
推:
7
回應:
0

玩具的天堂.孩子的天堂

作者: dino.utopia
2009-04-30 14:22
9:56
瀏覽:
3,355
推:
3
回應:
0

挽臉.修眉

作者: dino.utopia
2009-04-08 20:42
7:59
瀏覽:
10,471
推:
3
回應:
0

「勿通匪類」的老兵(下)

作者: dino.utopia
2009-04-01 18:53
9:25
瀏覽:
2,969
推:
1
回應:
1

「勿通匪類」的老兵(上)

作者: dino.utopia
2009-04-01 18:47
9:42
瀏覽:
4,110
推:
7
回應:
0

思想起--恆春國寶來到台北城

作者: dino.utopia
2009-03-09 12:40
8:58
瀏覽:
3,348
推:
10
回應:
3

磨剪刀、菜刀!(下)

作者: dino.utopia
2009-02-17 08:47
9:58
瀏覽:
4,605
推:
6
回應:
2

磨剪刀、菜刀!(上)

作者: dino.utopia
2009-02-17 08:35
10:00
瀏覽:
7,139
推:
7
回應:
0

自由廣場的老兵

作者: dino.utopia
2008-12-06 13:12
7:11
瀏覽:
2,122
推:
0
回應:
0

人生路上的一程

作者: dino.utopia
2008-12-03 18:42
9:55
瀏覽:
1,488
推:
0
回應:
0

萬花綻放的歌聲

作者: dino.utopia
2008-11-26 15:56
9:55
瀏覽:
1,601
推:
0
回應:
0

阮兜隔壁e柑仔店(下)

作者: dino.utopia
2008-11-16 17:20
9:53
瀏覽:
1,961
推:
3
回應:
1

阮兜隔壁e柑仔店(上)

作者: dino.utopia
2008-11-16 17:09
9:58
瀏覽:
2,199
推:
3
回應:
0

橋下的嗩吶手--緒仁伯仔(下)

作者: dino.utopia
2008-09-08 12:26
9:58
瀏覽:
2,379
推:
2
回應:
0

橋下的嗩吶手--緒仁伯仔(上)

作者: dino.utopia
2008-09-08 12:15
9:43
瀏覽:
2,936
推:
1
回應:
0

我們在宗博的日子(志工記實)

作者: dino.utopia
2008-09-05 16:29
9:58
瀏覽:
2,212
推:
2
回應:
1

dino.utopia 所有的人物 最新報導

搜尋表單

目前累積了168,977篇報導,共11,942位公民記者

目前累積了168,977篇報導

11,942位公民記者