jwo

5:33

▇ 悲憤的老榕樹 ▇

2014-01-16
推:
1,622
瀏覽:
4,881
回應:
0
6:44

▇古蹟包子窯拆除重建像廁所▇還我古窯-1

2014-12-09
推:
700
瀏覽:
7,035
回應:
0
7:51

▇ 搶救鶯歌最後包子窯 ▇鶯歌古蹟拆除事件簿

2013-01-18
推:
280
瀏覽:
11,739
回應:
2
7:02

▇鶯歌古蹟包子窯拆除重建像廁所▇還我古窯-2

2014-12-10
推:
193
瀏覽:
7,238
回應:
0
8:50

▇ 還我古窯 ▇

2015-11-02
推:
175
瀏覽:
5,271
回應:
0
6:32

▇ 張山鐵工廠 ▇ 陶藝家之六

2018-10-07
推:
139
瀏覽:
7,184
回應:
0

■ 挑 豆 皮 ■

2008-01-13
推:
106
瀏覽:
18,741
回應:
15
7:34

■希望牧場_陳全鴻■

2009-05-14
推:
104
瀏覽:
11,237
回應:
4
7:01

■【輪椅雞王】陳全鴻 ■希望牧場

2009-06-19
推:
90
瀏覽:
15,546
回應:
4
3:59

■鶯歌一日遊學■ 陶瓷電花加工

2011-08-26
推:
87
瀏覽:
5,534
回應:
0
6:00

▇ 逸氣風發 程逸仁 ▇ 陶藝家之五

2018-10-04
推:
86
瀏覽:
5,596
回應:
0
7:20

▇ 鶯歌卓氏清明掃墓 ▇

2022-03-27
推:
79
瀏覽:
2,669
回應:
0
5:23

▇ 劉小評 . 還原倉房 ▇ 陶藝家之二

2018-09-26
推:
73
瀏覽:
7,090
回應:
0
7:22

■趙國翔的聯絡簿■

2009-05-01
推:
71
瀏覽:
5,623
回應:
6
7:24

█ 鶯歌的囝仔 █鶯歌之歌發表會1

2009-07-13
推:
70
瀏覽:
8,115
回應:
4
5:23

▇ 桃園市三采畫會會員聯展 ▇

2015-06-17
推:
69
瀏覽:
4,133
回應:
0
4:15

▇陶醉笛音▇林朋駿

2013-03-31
推:
69
瀏覽:
3,864
回應:
2
7:44

■戲棚下的阿伯■

2012-02-04
推:
65
瀏覽:
5,023
回應:
4
8:45

■崑濱伯日本農業參訪觀感■

2015-09-18
推:
57
瀏覽:
3,863
回應:
0
8:32

■ 好 蛋 ■【輪椅雞王】陳全鴻

2011-04-10
推:
54
瀏覽:
4,836
回應:
0

▇ 斗南火車站有三寶 ▇找尋他里霧

2014-03-19
推:
54
瀏覽:
4,936
回應:
0
4:49

▇ 後龍灣 的 同興同心 ▇

2016-08-24
推:
51
瀏覽:
3,124
回應:
0
4:38

■身障運動-游泳■「輪椅雞王」陳全鴻

2011-08-05
推:
51
瀏覽:
7,317
回應:
2
9:34

▇ 鶯歌區百年土地廟 ▇古蹟拆除_2008

2012-09-14
推:
50
瀏覽:
8,127
回應:
0
9:10

■新春復古插秧體驗■3入穀無米樂

2012-02-20
推:
47
瀏覽:
3,214
回應:
0
5:20

▇2016苗栗造橋南瓜創新產業文化推廣活動▇

2016-06-13
推:
42
瀏覽:
5,015
回應:
0
5:06

▇ 青蛙王子 林義傑 ▇ 陶藝家之一

2018-09-24
推:
42
瀏覽:
5,739
回應:
0
6:43

■台北有‘礙’■

2009-10-17
推:
41
瀏覽:
3,716
回應:
2

■無米樂的故鄉■一隻鵝才能做一支

2008-05-09
推:
40
瀏覽:
5,739
回應:
2
6:11

▇ 踹拍老街溪 ▇

2015-04-22
推:
40
瀏覽:
3,402
回應:
0
6:38

█大溪橋上的街頭藝人█迷惑的尺八

2010-08-01
推:
39
瀏覽:
5,688
回應:
2

■陳元杉的拉坏■

2007-10-21
推:
38
瀏覽:
5,574
回應:
0

加入時間: 2007.08.06

jwo

加入時間: 2007.08.06
299則報導
294則影音
31則OnTV

累積瀏覽

1,569,076

jwo

搜尋表單

目前累積了168,945篇報導,共11,941位公民記者

目前累積了168,945篇報導

11,941位公民記者