chihchun

泰國抗議青年Pai的台灣行

2014-11-28
推:
2
瀏覽:
1,631
回應:
0
3:29

這一天Dolma Day

2010-07-31
推:
6
瀏覽:
2,232
回應:
0
3:23

兩伊邊境秋滿(Choman)的農民

2010-07-14
推:
11
瀏覽:
2,323
回應:
0
7:12

邊城音樂會

2010-06-23
推:
1
瀏覽:
1,831
回應:
1

B612行星的男孩:一位泰國公民記者的故事

2010-05-22
推:
2
瀏覽:
3,322
回應:
0

活動南台灣:志工的世界之窗5/1-2

2010-04-16
推:
1
瀏覽:
2,265
回應:
1

留給世界的廉價地雷

2009-12-19
推:
3
瀏覽:
2,158
回應:
1
7:09

泰國紅樹林復育場

2009-07-15
推:
4
瀏覽:
4,581
回應:
1
2:15

庫德族難民兒童:快樂不能被奪走

2009-06-25
推:
7
瀏覽:
3,923
回應:
0

摩蘇爾女孩與寵物兔子

2009-06-08
推:
3
瀏覽:
2,727
回應:
3
5:14

聽難民阿媽的故事

2009-06-03
推:
5
瀏覽:
3,053
回應:
0
3:59

加入游擊隊的孩子

2009-05-28
推:
6
瀏覽:
2,717
回應:
0
3:13

“恐怖份子“的母親是和平母親

2009-05-21
推:
2
瀏覽:
2,607
回應:
1
8:01

哈拉柏加的悲劇(4)審判/後記阿拉斯先生

2009-05-20
推:
2
瀏覽:
1,950
回應:
0
4:48

哈拉柏加悲劇(3):墓園

2009-05-15
推:
3
瀏覽:
2,604
回應:
0
2:13

哈拉柏加的悲劇 (2)

2009-05-07
推:
7
瀏覽:
2,540
回應:
0
7:47

他們的故事:哈拉柏加悲劇(1)

2009-05-02
推:
3
瀏覽:
2,082
回應:
0

伊拉克就是這麼美

2009-04-21
推:
1
瀏覽:
1,521
回應:
0
1:03

難民阿里的瓦礫

2009-04-18
推:
2
瀏覽:
1,890
回應:
0
4:06

戰爭難民口述:阿里

2009-04-18
推:
0
瀏覽:
1,699
回應:
0
2:36

為難難民的難民營

2009-04-06
推:
4
瀏覽:
3,143
回應:
1

在伊拉克的反恐智慧

2009-04-04
推:
0
瀏覽:
1,881
回應:
0

伊拉克動盪的民主路

2009-01-31
推:
0
瀏覽:
1,729
回應:
0

伊拉克的土耳其難民營Makhmur

2008-12-23
推:
1
瀏覽:
1,712
回應:
0

恐怖攻擊惡化伊拉克族群問題

2008-12-13
推:
1
瀏覽:
1,445
回應:
0

加拿大First Nation參訪團

2008-01-31
推:
2
瀏覽:
3,256
回應:
0

暴力不是兒童的遊戲

2008-01-03
推:
1
瀏覽:
3,037
回應:
1

泰國行一: NGO來的笨蛋

2007-08-29
推:
0
瀏覽:
2,787
回應:
0

史黛拉-走出戰爭陰影的和平工作者

2007-08-28
推:
0
瀏覽:
2,437
回應:
0

加入時間: 2007.08.28

chihchun

加入時間: 2007.08.28
29則報導
16則影音
3則OnTV

累積瀏覽

71,635

chihchun

搜尋表單

目前累積了133,780篇報導,共10,559位公民記者

目前累積了133,780篇報導

10,559位公民記者